มีไฟโชว์ 1: การทรงตัว
2: abs
3: เบรคมือ
และก่อนหน้า พอบิด sw.กุญแจจะสตารท์มีดังเตือน ตุ้งนิง
อาการขนาดนี้แค่ไหนครับ