ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ตั้งขายไว้ถูกมาก คิดว่าจะจับมาขับเพิ่มอีกสักคัน