โชว์รูมฟอร์ดรามคำแหง เช็ครถแจ้งชุดเกียร์มีปัญหา
แนะนำให้เปลี่ยน / เคลม 5 ปี อยู่ในประกันฟรี
ตอนนี้นำรถไปซ่อมและรับรถปรากฏว่าวิ่งออกมาจากโชว์รูมไม่ถึง 5 กม.
รถสั่นทั้งคัน เลยขับกลับมาแจ้งให้โชว์รูมทราบ เซลรับรถ
เรียกหัวหน้าช่างมา แจ้งลูกค้าว่าโชค / เบ้าโชคเสีย
เราสอบถามไปก็คุณเช็ครถก่อนหน้าแล้วทำไมไม่รู้ แลัวทำไมไม่แจ้งลูกค้าให้ทราบ
หน.ช่างบอกผมถอดถึงได้รู้ว่ามันเสีย ดูมันตอบ แล้วตอนเรามารับรถทำไมไม่แจ้ง
ถึงผู้จัดการ มาขอโทษ อยู่ที่ดุลพินิจลูกค้า ถ้าไม่เปลี่ยนโชคก็ไม่หาย ทางโชว์รูม
ลดราคาให้ 5 % ถ้าไม่เปลี่ยนก็ให้ไปเรียกร้องเอา บริการโครตห่วย
แถมก่อนหน้ารถเราใช้ปกติ เอารถไปโชว์รูม 7 วัน โทรมาแบตเสื่อมสตาร์ทไม่ติด
ต้องเปลี่ยน สรุปที่ว่าเคลมชุดเกียร๋ฟรี งานนี้ไม่ฟรีครับ โดนไป 2 รายการ
ทิ้งรถไว้ต่อเปลี่ยนโชค ขับไม่ได้ บริการเห็นแก่ได้ไม่รับผิดชอบ
ปีแรกเคลมชุดครัชท์ 4 ปีเคลมชุดเกียร์