รบกวนสอบถามเพื่อนๆสมาชิกครับ
หาก ปุ่มกดเปิด-ปิด วิทยุ ใช้งานไม่ได้
อาการ คือ ปรับได้แต่เพิ่ม-ลดเสียงอย่างเดียว
ถ้าต้องการปิดวิทยุ ต้องดับเครื่องยนต์เท่านั้น
และบางครั้ง ดับเครื่องไปแล้ว วิทยุก็ยังทำงาน

อาการแบบนี้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ