รบกวนช่วยแนะนำโช๊คอัฟคู่หน้า 1.4 AT นอกจากของเดิมศูนย์