พูดภาษามาเลย์ตอนแนะนำลูกๆให้รู้จักกับเพื่อน
เดี๋ยวนี้ชาวไทยและชาวมาเลเซียต่างไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นเมื่อมีการพบปะพูดคุยกันก็จะมีการแนะนำให้รู้จักกันโดยเฉพาะแนะนำเด็กๆให้รู้จักกับผู้ใหญ่ดูการแนะนำดังกล่าวได้ที่พูดภาษามาเลย์ตอนแนะนำลูกๆให้รู้จักกับเพื่อน