ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานขายหมวก
หากท่านทำงานขายพวกหมวกต่างๆแล้วมีลูกค้าต่างชาติมาอุดหนุนอยู่เป็นประจำแต่ไม่รู้ว่าจะพูดกับเขาอย่างไรดีดูวิธีพูดเรื่องนี้ได้ที่ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานขายหมวก