บทสนทนาภาษามลายูเรื่องเพื่อนเก่าไม่ได้พบกันนานตอนที่2
บทสนทนาภาษามลายูเรื่องเพื่อนเก่าไม่ได้พบกันนานตอนที่2 เป็นการพูดคุยไต่ถามเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวดูบทสนทนาเรื่องนี้ได้ที่บทสนทนาภาษามลายูเรื่องเพื่อนเก่าไม่ได้พบกันนานตอนที่2