Actual/current/present ใช้คำไหนดี
ทั้งสามคำนี้ทำให้หลายคนสับสนงงงวยกันมาแล้วว่ามีความหมายอย่างไร มีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าหรือแม้แต่ใช้แทนกันได้หรือไม่หาคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ได้ที่ actual/current/present ใช้คำไหนดี