ถาดท้าย Fiesta'10-17 รุ่น 4 ประตู
[size="4"]ช่วยป้องกันความสกปรก หรือของเหลว
ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
ราคา 350 บาทเท่านั้นค่ะ