เห็นในเพจต่างๆ มีRemap กล่องเดิม ราคาก็แรงอยู่แล้วรถใช้แก๊สอย่างๆเราจะมีผลเสียอะไรไหมครับและทำแล้วจะช่วยได้เหมือน Tap ไหมครับ OBD ชดเชยได้ปกติเหมือนเดิมไหม มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ไหมครับระยะยาว ต้องจูนแก๊สไหมด้วยใช่ปะครับ มีใครไปทำมาบ้างแล้วครับ ขอบคุณครับ