ว่าจะติดของ ER น่ะครับ OBD เป็นรถเฟียสต้า 1.5 5Dr น่ะครับ
เล็งไว้สองที่คือ หนองเสือ การช่าง (เป็นสาขาของเมืองใหม่รวมช่างจากปทุมธานีน่ะครับ) กับ ปัญญาเซอร์วิสน่ะครับ ห่างจากบ้านประมาณ 40 โลน่ะคัรบ
จริงๆ ก็เล็งที่หงษ์ทอง นครปฐมไว้ด้วยน่ะครับ ไม่ไกลเท่าไร ห่างประมาณ 100 โลเองน่ะครับ
แต่สองที่ข้างบนน่าจะสะดวกกว่าใกล้หน่อยน่ะครับ ใครพอรู้จักบ้างครับ