เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์บริการเลย

เคยซื้อกรองอากาศ ราคา 3 ร้อยกว่าๆ อย่างเดียว เขาก็ลดให้ 10% ที่ Ford รามคำแหง