หากยังทานได้ปรกติ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับ เพราะว่ามีน๊อตยึดทั้งบนและล่าง ครับ มันไม่หลุดออกมาหรอกครับ