ผมเปลี่ยนประมาณ 124000 (ตัวเลขกลมๆ)
ดูสภาพทั่วไปก็ได้ครับ ว่าเริ่มมีรอยแตกลายงารึยัง ตอนผมเปลี่ยนมีรอยบ้างแล้ว และเริ่มมีเสียงอี๊ดๆๆๆๆ