ไปเคลมล่าสุก สิงหา 2560
ดครัชรอบนี้โอเคร แต่โปรแกรมเกียร์ตั้งรอบเปลี่ยนเกีบร์สูงไปหน่อย
ทำให้กินน้ำมันตอนวิ่งในเมือง