ต่อที่ OBD2 เปิดช่องเก็บของเล็กๆ ด้านขวามือ ด้านล่างสวิตช์เปิด-ปิดไฟหน้าครับ OBD2 connector อยู่ในนั้นครับ