สายพานต่าง ๆ โดยเฉพาะราวลิ้นควรเช็คอย่างยิ่งครับ

วาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ

ยางรองแท่นเครื่อง

พัดลม

ไดชาร์ท


ปั๊มติ๊ก