ทางเราวัดแสงโดยใช้เครื่องมือเท่านั้นเป็นค่าตัวเลขที่แม่นยำด้วยเครื่องมืออันดับ1ของไตหวัน ไม่มีมโนค่าแสงแน่นอน