สินค้าบางตัวผู้ขายโปรโมท12000lm สว่างกว่า Xenon 70w แต่แสงปริมาณแสงจริงๆ สว่างกว่าหลอดเดิม40%เอง โปรดระวัง