ห้ามลืมพวกสายพานต่างๆด้วยนะครับ..ย้ำว่าสำคัญมากๆ..ทั้งสายพานหน้าเครื่องและสายพานไทม์มิ่ง