ท่อฮีตเตอร์ ท่อน้ำทั้งหมด ควรจะเปลี่ยนครับ

อาจจะเริ่มบวม อยู่ข้างใน ถ้าแตกขึ้นมาจะเรื่องยาว