แนะนำอีกอย่างครับ เพิ่งโดนมา ก็คือมอเตอร์พัดลม+ใบพัดหม้อน้ำครับ