เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องของ BONUM มาได้4-5 เดือนละครับ