รื้อเองครับ แล้วเอาฉนวนกันความร้อนใส่เอง

แต่เอาออกไม่หมดนะ กลิ่นลดลงประมาณครึ่งนึง

ถ้าของใหม่ยังเป็นยางเหมือนเดิมใช้ไปเดี๋ยวก็มีกลิ่นอีกครับ