รอบ 45,000 โดนไป 6700 ศุนย์ปัตตานี แพงกว่าเพื่อนเลย