ผมก็ 3 พันก่าบาท พอกันครับ หมด3ปี ละอู่นอกโล้ด !!!