เราจ่ายประมาณ 4พันกว่า มีค่า กรองอากาศตู้แอร์. 380 บาท หัวเทียน 4 ชิ้น 1040 บาท น้ำมันเครื่อง castro 1100 บาท ใส้กรองน้ำมันเครื่อง 240 บาท สรูถ่ายน้ำมัน 35 บาท ไส้กรองอากาศ 395 บาท ค่าแรง 1050 บาท ค่ะ