ล้อสแตนดาร์ดเดิมๆ แข็งแรง ทนทาน หล่อได้นาน หล่อได้ตลอดกาล

Vios , Yaris ใส่กับรุ่น AE ได้ครับ