คิดไม่ต่างกันครับ ผมมีเพิ่มอีกประเด็นก็เรื่องลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้ชิ้นส่วนเสียเร็วขึ้นและต้องเปลี่ยน ไม่ได้แค่ยอยพวงมาลัยนะครับยังทีอีกมากมายเลย ตอนนี้ก็เริ่มมีคนบ่นเยอะขึ้นแล้ว