เปลี่ยนร้านแบตดีกว่า

หาลูกใหญ่กว่าเดิมใส่ ฐานเดิมรถเรายังใส่แบตใหญ่ได้อีก

Puma 60แอมป์พอดีเป๊ะ 2800-3100 ขับเข้าร้านเครื่องเสียงเลยมีเกือบทุกร้าน