อ๊อดครับ

งานหลัก : วิศวกรเครื่องกล บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล

งานรอง : ที่ปรึกษาเตาเผาขยะที่นครสวรรค์ ครับ...