ยืนยันการรับโอนเงินของ คุณธงชัย (เขตพระนคร) สินค้าจัดส่งภายใน 3 ชั่วโมงครับ ก่อนเวลา 19.00 น.ผมจะทำการแจ้งหมายเลขพัสดุ ems ให้ทราบทาง email ขอขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ