ยืนยันการรับโอนเงินและการส่งสินค้าของคุณ ปารณีย์ (สุพรรณบุรี) สินค้าจัดส่งภายใน เวลา 16.00 น. ขอบคุณในการสั่งซื้อครับ