ยืนยันการรับโอนเงินและการส่งสินค้าของ คุณสุรวุฒิ (บึงกุ่ม) สินค้าจัดส่งก่อนเวลา 15.30 น. หลังจากจัดส่งจะทำการแจ้งเลขที่ ems ทาง email อีกครั้ง ขอขอบคุณครับ