เรียน คุณดวงรัตน์ ยืนยันการรับโอนเงิน สินค้าจัดส่งวันที่ 11/12/2012 หลังจากการจัดส่งจะทำการแจ้งเลขที่ ems อีกครับ ทาง email ครับ