เรียน คุณกาญจนี สินค้าทำการจัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ เลขที่ EMS EJ428448571TH สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง >>> Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider ขอบคุณครับเรียน คุณศักรินทร์ สินค้าทำการจัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ เลขที่ EMS EJ428448585TH สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง >>> Track And Trace : EMS : Thailand Post : Spider ขอบคุณครับ