ยืนยันการรับโอนเงินของคุณเสาวลักษณ์ สินค้าจัดส่งได้วันอังคารที่ 11/12/2012 เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ ขอบคุณครับ