ยืนยันการรับโอนเงิน ของคุณ สมชาย (ลาดพร้าว) กทม. สินค้าจัดส่งก่อนเวลา 17.00 น 06/12/2012 ก่อนเวลา 19.00 น จำทำการแจ้งหมายเลขพัสดุ EMS สำหรับเช็คสถานะทาง email และ sms ขอขอบคุณครับ