ยืนยันการส่งสินค้าและ รับโอนเงิน ของคุณ ภาคภูมิ (จตุจักร) สินค้าจัดส่งเวลา 16.00 น . ของวันที่ 06/12/2012 สินค้าถึงวันที่ 07/12/2012 หลังจากการจัดส่งสินค้าจะทำการแจ้งข้อมูลมาง email และ sms อีกครัง ขอบคุณครับ