ถึงร้านผมจะคิดราคาถูก แต่ท่อที่่ผมเดิน จะไม่มีรอยคอดที่ช่วงโค้งเด็ดขาด เพราะร้านผมไม่ใช้เครื่องดัด แต่ผมซื้อเป็นโค้งที่ไม่คอด เอามาประกอบกัน เป็นงานละเอียดและใช้เวลานานกว่าแบบดัดจากเครื่องพอสมควร ถ้าดัดเครื่องทำไม่นานก็เสร็จ แต่ช่วงโค้งก็จะคอด ทำให้ระบายไอเสียได้ไม่ดี ไม่ต่างจากของเดิมโรงงาน ร้านผมไม่ทำครับ !!!