แจ้งเลขพัสดุ (8/10/55)

คุณสิริพงศ์ ej422330177th
คุณนฤมล ej422332694th
คุณปรีชา ej422332703th

ขอบคุณค่ะ