แจ้งเลขพัสดุ (6/10/55)

คุณชาวิน ej422330035th
คุณสันติชัย ej422330044th
คุณณัฐวุฒิ ej422330058th
คุณสงวนศักดิ์ ej422330061th
คุณเชาวลิต ej422330075th
คุณปิยะพันธ์ ej422330089th
คุณระริน ej422330092th

ขอบคุณค่ะ