แจ้งเลขพัสดุ (3/10/55)

คุณสิทธิโชค ej422308559th
คุณธนันณัฎฐ์ ej422308562th
คุณเอก ยุติธรรม ej422308576th

ขอบคุณค่ะ