เฮดเดอร์แบบ 4-2-1 เป็น 4 ท่อออกจากฝาสูบ ยาว 15 นิ้ว ช่วง 2 ท่อยาว 15 นิ้ว รวมเฮดเดอร์ยาว 30 นิ้ว ของ Ford Fiesta ราคาเท่าไหร่ครับ และท่อเดี่ยวเดินตรงขนาด 2" ราคาเท่าไหร่ครับ (ขอเป็นท่อเหล็กธรรมดาอ่ะครับ ไม่ค่อยชอบเสียงท่อเลสเท่าไหร่) ขอบคุณคร้าบ