ผมเห็นในคลิป ต้องมีกาวทาบางๆช่วย และไพเม่อร์ทำความสะอาดก่อนติด นิครับ
ว่าจะเอาสีเงิน 3เมตรอะครับ tapsakda@hotmail.com Tel.083-3124868(โต) ครับ