แจ้งเลขพัสดุ ems (31/8/55)

คุณกำพล ej422444744th
คุณวุฒินันต์ ej422444758th

ขอบคุณค่ะ