แจ้งเลขพัสดุ ems (30/8/55)

คุณภาคภูมิ ej422420093th
คุณวรวิทย์ ej422420102th

ขอบคุณค่ะ