มีรถสีฟ้าเข้าไปทำบ้างหรือยังครับ

ถ้ามี ถ่ายรูปมาชมบ้างครับ ถ้าสวยจะไปจัดบ้าง