3/10/16 ส่งไป 12 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 11 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EQ453784337TH คุณจันทิมา (Tyredog)
EQ453784345TH คุณทิพย์ทิวา (Tyredog)
EQ453784354TH คุณวานิช (Tyredog)
SMLP000016245 คุณศิริวัฒน์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000016246 คุณพีรพัฒน์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000016247 คุณสุชาติ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000016248 คุณชยุต (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000016249 คุณมัลลิกา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000016250 คุณชัยวัฒน์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000016251 คุณชุติกานต์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000016252 คุณอดุลย์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000016253 คุณเจตพันธุ์ (Blackhawk 5 เครื่่อง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)

ตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่ >> http://track.thailandpost.co.th/trac...t/Default.aspx นะครับผม
(ถ้าส่งขนส่งKerry ตรวจสอบได้ที่ App kerryexpress)

ขอบคุณมากครับ สำหรับการตอบรับที่ดีมากๆครับ

ท่านใดสนใจโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 081 0367763 เอกครับ ยินดีบริการครับ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Website : [url=http://www.TYREDOGth.com]TYREDOG : TPMS